Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Wojewoda Teresa Kubas-Hul stawia na rozwój samorządów. Rzeszów już korzysta.

Pozyskiwanie pieniędzy dla Podkarpacia oraz umacnianie lokalnych samorządów to główne cele przyświecające Teresie Kubas-Hul, wojewodzie podkarpackiemu. Dzięki znakomitej współpracy z rządem udaje się je z powodzeniem realizować, o czym przekonują się właśnie mieszkańcy kolejnych miejscowości.
Wojewoda Teresa Kubas-Hul stawia na rozwój samorządów. Rzeszów już korzysta.

Teresa Kubas-Hul wojewodą podkarpackim jest od grudnia 2023 roku. Od początku postawiła na zrównoważony rozwój regionu poprzez sprawiedliwy podział pieniędzy na projekty z różnych obszarów. Jej olbrzymim atutem jest ogromna wiedza z obszaru pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

- Mam także znakomity kontakt z członkami rządu. Przedstawiciele ministerstw w ostatnich miesiącach regularnie przyjeżdżają na Podkarpacie. Rozmawiamy zarówno o rozwoju gospodarczym naszego regonu, jak i bezpieczeństwie, które szczególnie dzisiaj jest niezwykle istotne. Wszystkie te kontakty owocują korzystnymi dla naszego województwa decyzjami o mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Wśród kluczowych działań z ostatnich tygodni jest przede wszystkim uruchomienie przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Przedstawicielstwa Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu. Decyzję o jego ulokowaniu w stolicy naszego województwa podjął premier Donald Tusk, który na szefa rady na szczeblu krajowym powołał rzeszowskiego posła - Pawła Kowala.

- Dla naszego województwa, działających tu przedsiębiorców oznacza to m.in. szansę na aktywny udział w odbudowie Ukrainy - mówi wojewoda Kubas-Hul.

Dodatkowe fundusze spłyną także dla gmin w ramach programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Kolejne możliwości otwiera przede wszystkim odmrożenie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które rząd „Koalicji 15 października” już pozyskał.

Do Rzeszowa w tym roku trafi prawie 94 mln zł na szeroko rozumianą politykę społeczną. Udało się podpisać umowy na realizację programów wspierających dzieci i rodziny, jak np. „Maluch+ 2022 - 2029” i „Posiłek w szkole i w domu”.

Pieniądze będą w tym roku przeznaczone również na realizację innych programów i zadań społecznych. Część wykorzystana zostanie na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jest na to ponad 1,8 mln zł. Pomoże w tym program rządowy „Opieka wytchnieniowa”, którego założenia to zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji. Rzeszów otrzymał na ten cel ponad 317 tys. zł. 

Z kolei z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Rzeszów dostał ponad 630 tys. zł. 

Dodatkowo na bieżącą działalność nowo otwartego przy ul. Sucharskiego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego wojewoda zabezpieczyła niemal 890 tys. zł. 

Istotne jest także wsparcie seniorów na kwotę ponad 315 tys. zł. Pieniądze z programu „Korpus Wsparcia Seniora” wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunek i opiekunów dla osób starszych w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz na pokrycie kosztów zorganizowania opieki na odległość „Opaska bezpieczeństwa”. 

Kolejna ważna pomoc to niemal 563 tys. zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i realizację działań z zakresu edukacji prawnej. 


 


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów