Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu informatyki dla nauczycieli w Rzeszowie

Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu informatyki dla nauczycieli w Rzeszowie
informatyka UR
Uniwersytet Rzeszowski wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotował studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje nauczycieli z zakresu nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli zarówno już uczących informatyki, jak i tych, którzy chcą poszerzyć wachlarz swoich kwalifikacji o nauczanie dodatkowego przedmiotu.

W Roku Akademickim 2021/2022 planowane jest rozpoczęcie zajęć na poniższych kierunkach:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki


Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

Studia podyplomowe skierowane są do praktykujących zawodowo nauczycieli, pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole.

Czas trwania: 3 semestry

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki


Celem studiów jest podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych do poziomu określonego zapisami obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.

Studia skierowane są do praktykujących zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole, zdobyte wcześniej w uczelni wyższej lub na studiach podyplomowych.

Czas trwania: 2 semestry

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


Studia podyplomowe mają charakter doskonalący i ich celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami. W trakcie zajęć nauczyciele wypracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć, a także zweryfikują wypracowane materiały w szkole podczas zajęć ze swoimi uczniami.

Kierunek studiów przeznaczony jest dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, mających podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi.

Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja trwa od 4 listopada 2021 r. 23 listopada 2021 r.

Więcej szczegółów można uzyskać na stornie: podyplomowe.ur.edu.pl.

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów