Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Wysokie standardy pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Od początku swojego istnienia Powiat Rzeszowski wiele uwagi i środków poświęca kwestiom pomocy społecznej. Każdego roku realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie.
  • Źródło: Powiat Rzeszowski
Wysokie standardy pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Źródło: Powiat Rzeszowski

– Jesteśmy bardzo wyczuleni na sprawy związane z pomocą osobom potrzebującym. Wspieranie najsłabszych, niepełnosprawnych i najuboższych to kwestia fundamentalna – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. I nie są to tylko słowa. Przekuwają się one w realne czyny.

Obecnie na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym, dysponujących łącznie ponad 500 miejscami. Znajdują się one w Górnie, Łące, Dynowie, Kąkolówce i Chmielniku. Są przeznaczone dla osób które z powodu podeszłego wieku, chorób czy niepełnosprawności wymagają całodobowej opieki. W 2023 roku rozbudowany został m.in. Dom Pomocy Społecznej w Górnie, gdzie powstał nowoczesny budynek  przeznaczony  dla 95 pensjonariuszy. W obiekcie znajdują się pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe z łazienkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pomocnicze: gabinet lekarski i zabiegowy, jadalnie, kuchnie z rozdzielniami, dyżurki pielęgniarek, aneksy wypoczynkowe, pomieszczenia rehabilitacji i terapii, łazienki ogólne, pomieszczenie kultu religijnego, a także pomieszczenia administracji i personelu opiekuńczego i  pomieszczenia techniczne. Była to kolejna w ostatnich latach znacząca rozbudowa DPS w Górnie, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych. Oprócz całodobowych domów pomocy społecznej funkcjonuje także Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce, będący ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

Rozwiązywaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Jego pracownicy zajmują się m.in. specjalistycznym poradnictwem i interwencją kryzysową, każdego roku udzielając setki porad osobom potrzebującym. Oferowana jest pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, rodzinna i socjalna, nakierowana m.in. na osoby dotknięte przemocą domową.

Każdego roku realizowane są kolejne inwestycje w zakresie pomocy społecznej.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Górnie

Od 2022 roku w Górnie funkcjonuje – w ramach PCPR – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. To pierwsza tego typu placówka w powiecie rzeszowskim, dająca schronienie jednorazowo kilkunastu osobom potrzebującym, znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dom dla dzieci młodzieży w TyczynieDom dla Dzieci i Młodzieży PRZYSTAŃ w Tyczynie

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze. W Tyczynie działa Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań”. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, zapewniająca kompleksową, całodobową opiekę dzieciom i młodzieży. W 2020 roku wykonano tu m.in. prace adaptacyjne nowego budynku dla potrzeb podopiecznych.  Inwestycja kosztowała ok. 5,6 mln złotych. Dzięki temu Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” dysponuje dzisiaj przyjaznymi dla dzieci pomieszczeniami umożliwiającymi realizację wspólnych zajęć, zabaw, spędzanie wolnego czasu, naukę oraz odpoczynek. Pomoc i wsparcie oferują także dwie placówki w Łące: Dom Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży Nadzieja.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Od 2009 roku, w ramach PCPR, w Górnie działa także Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Placówka ta świadczy całodobową pomoc i wsparcie osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej z powodu zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, także związanych z przemocą w rodzinie.

Ty tylko niektóre działania, jakie podejmowane są przez Powiat Rzeszowski w zakresie opieki społecznej.

– Każdego roku wykonujemy kolejne inwestycje mające pomóc osobom potrzebującym, zapewnić im jak najlepsze warunki. To jedno z najważniejszych zadań powiatu – zapewnia Starosta Rzeszowski Marek Sitarz.


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów