Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Drukarnia Rzeszów

Ponad 15 mln zł wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w 2023 roku. Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS-u.

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Od 1 kwietnia obowiązywać będą nowe, wyższe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1431 zł.
Ponad 15 mln zł wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w 2023 roku. Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS-u.

Źródło: Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej, mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie. O to świadczenie mogą ubiegać się także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej – informuje Wojciech Dyląg - rzecznik ZUS w regionie.

Jakie dokumenty?

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny  wniosek. Powinien on zawierać: wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy i wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.
 

Odszkodowanie po zakończonym leczeniu

Po zakończeniu przez pacjenta leczenia lub rehabilitacji oraz po dostarczeniu kompletnej dokumentacji do ZUS, stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. ZUS wydaje decyzję, przyznającą lub odmawiającą prawa do świadczenia, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji – dodaje W. Dyląg.
 

Wysokość jednorazowego odszkodowania

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia 2024 r. za każdy procent przysługiwać będzie 1431 zł. 
 

Nowe stawki jednorazowego odszkodowania 

Nowe wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązywać będą od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.:
 

1) 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

2) 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

3) 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 

4) 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

5) 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

7) 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

8) 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

9) 25 044 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

10) 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego .
 

Kiedy jednorazowe odszkodowanie się nie należy

Są jednak sytuacje, gdy jednorazowe odszkodowanie nie należy się pracownikowi. Jest tak, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Miliony do wypłaty

W 2023 roku – w województwie podkarpackim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 2066 jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w łącznej kwocie przekraczającej 15 mln zł.

W 2022 roku było to 2104 odszkodowań -  13,2 mln zł, w 2021: 2116 odszkodowań – 14,7 mln zł, a w 2020 roku: 2164 - w łącznej kwocie 12,2 mln zł.

 

Wypłaty jednorazowych odszkodowań w 2023 r. na Podkarpaciu:

Wyszczególnienie

Ogółem

liczba
odszkodowań

kwota wypłaty
w zł

Oddział w Jaśle- I kw.2023

166

1 116 272

Oddział w Rzeszowie-I kw.2023

370

2 241 969

Oddział w Jaśle-II kw.2023

179

1 336 078

Oddział w Rzeszowie-II kw.2023

353

3 134 872

Oddział w Jaśle-III kw.2023

150

1 034 386

Oddział w Rzeszowie-III kw.2023

450

2 987 952

Oddział w Jaśle – IV kw. 2023

129

1 122 464

Oddział w Rzeszowie – IV kw.2023

269

2 308 341

Rok 2023 – razem - województwo podkarpackie

2066

15 282 334

 

DYŻUR EKSPERTA ZUS – wypadki przy pracy, świadczenia, renty

O czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę? 
Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy? Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną?

Na te i inne pytania dot. świadczeń z wypadków przy pracy i niezbędnej dokumentacji odpowiadać będą eksperci rzeszowskiego ZUS podczas dyżuru w czwartek (28.03) w godz. 9 -10:30 pod nr tel. 17 867 52 78.


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów