Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Prezydent reaguje na głosy mieszkańców. Zamiast wiaduktu na Hoffmanowej będzie tunel?

Projekt budowy wiaduktu łączącego ulicę Wyspiańskiego z Hoffmanową wywołał spore emocje wśród mieszkańców. Chociaż wszyscy zgadzają się, że miasto potrzebuje nowej przeprawy drogowej, która połączy dwie obecnie oddzielone przez tory części miasta, to sposób realizacji tego pomysłu budzi spory. W czwartek, 22 lutego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek, ogłosił, że przeprowadzona zostanie dodatkowa analiza możliwości stworzenia tunelu pod torami, łączącego ulice Wyspiańskiego z Hoffmanową. To otwiera możliwość, że zamiast wiaduktu w Rzeszowie, powstanie tunel.
Prezydent reaguje na głosy mieszkańców. Zamiast wiaduktu na Hoffmanowej będzie tunel?
Zdjęcie poglądowe, przedstawiające teren planowanej inwestycji.

Źródło: Facebook: Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa

Prezydent reaguje

Prezydent zaznaczył, że przeprowadzona dodatkowa analiza jest odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez mieszkańców. Jednocześnie Konrad Fijołek poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miasta złoży odpowiedni wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na przeprowadzenie tej analizy. Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się już w nadchodzący wtorek.

Dyskusje nad wiaduktem 

Dzisiejsza sytuacja komunikacyjna w Rzeszowie jest w dużej mierze uzależniona od jednego samochodowego wiaduktu - Wiaduktu Śląskiego. Konieczność wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej miasta staje się coraz bardziej paląca, zwłaszcza w kontekście planowanego rozwoju Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. To oznacza, że w przyszłości będziemy zapewne częściej zmuszeni do zamykania przejazdów kolejowych w centrum miasta. Dlatego też miasto rozpoczęło planowanie inwestycji w budowę nowej przeprawy nad torami.

W 2022 roku ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej połączenia ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej oraz budowy wiaduktu nad torami kolejowymi. Zadanie to powierzono firmie Mosty Katowice, która opracowała odpowiedni projekt. Plan zakłada budowę wiaduktu, który miałby swój początek na wysokości targowiska, przebiegałby nad torami i łączyłby się z ulicą Hoffmanową, prowadzącą bezpośrednio do ulicy Mochnackiego. Na wiadukcie przewidziano dwa lub trzy pasy ruchu. 

Będzie tunel? 

Dodatkowa analiza ma na celu ustalenie, czy wiadukt czy tunel będzie lepszym rozwiązaniem dla planowanej przeprawy. Inwestycja musi spełniać potrzeby miasta, ale równocześnie powinna być wynikiem dialogu i porozumienia z mieszkańcami. Aktualnie obserwujemy proces, w którym liczne uwagi i opinie mieszkańców są brane pod uwagę, aby zapewnić, że przyszła inwestycja spotka się z szerokim uznaniem i aprobatą społeczną.


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów