Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Wziąłeś zwolnienie lekarskie? ZUS to skontroluje!

Wziąłeś zwolnienie lekarskie? ZUS to skontroluje!

ZUS podał informację na temat liczby zwolnień lekarskich w I kwartale br. Okazało się, że liczba zwolnień lekarskich wynosi ponad 313 tysięcy na łączną liczbę 3,4 mln dni. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost wystawianych zwolnień lekarskich.  Najwięcej zwolnień lekarskich wystawiono m.in ze względu na zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenia gardła, zatok, chorób wywołanych stresem. Wzrasta też liczba zwolnień lekarskich w okresie ciąży.  Należy pamiętać, że każda osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim może liczyć się z kontrolą. Informuje o tym rzecznik podkarpackiego ZUS Wojciech Dyląg:

Każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi się liczyć z możliwością kontroli przeprowadzanej przez ZUS czy pracodawcę – uprawnienie do kontrolowania chorych wynika bezpośrednio z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

ZUS na Podkarpaciu przeprowadził w I kwartale kontrolę 406 zwolnień lekarskich, z czego w przypadku 65 osób cofnięto zasiłki na kwotę 78,8 tys. złotych. Oprócz tego przeprowadzono kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy- 573 osoby zostały uznane za zdolne do pracy i wobec nich cofnięto świadczenie na kwotę 78 tysięcy złotych.  ZUS może nas sprawdzić na dwa sposoby:

Kontrola orzekania prowadzona przez lekarza orzecznika ZUS – lekarz sprawdzi czy poprawnie została orzeczona niezdolność czyli czy lekarz leczący miał podstawy do wystawienia zwolnienia. Taka kontrola może być przeprowadzona poprzez wezwanie chorego do Lekarza Orzecznika, który przeprowadzi badanie lekarskie i sprawdzi czy chory jest nadal niezdolny do pracy albo poprzez sprawdzenie przez Lekarza Orzecznika ZUS dokumentacji medycznej znajdującej się u lekarza leczącego. Jeśli lekarz orzecznik po przeprowadzeniu badania uzna, że osoba przebywająca na zwolnieniu nie jest chora wystawia ZLA/K które skraca okres niezdolności do pracy – dzień badania jest ostatnim dniem zwolnienia. Zgodnie z ustawą zasiłkową poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Drugi sposób:

Kontrola wykorzystywania prowadzona przez płatnika zasiłku – czyli przez ZUS albo przez pracodawcę. Kontrola taka sprawdza co robimy w czasie chorobowego czy poprawnie wykorzystujemy zwolnienie od pracy lub czy nie wykorzystujemy innej pracy zarobkowej. Pracodawca może skontrolować pracownika na chorobowym zawsze w okresie pierwszych 33 dni w danym roku lub 14 dni w przypadku osób które ukończyły 50 rok życia. Za ten okres pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby. Od 34 dnia lub odpowiednio od 15 dnia choroby w danym roku kalendarzowym każdy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli zakład pracy jest uprawniony do wypłaty zasiłków to sam przeprowadza kontrole swoim pracownikom – wszystkim pozostałym osobom czyli m.in. pracownikom z małych zakładów pracy i osobom prowadzącym działalność gospodarczą kontrole przeprowadza ZUS. Kontrolować można również osoby które korzystają z zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli kontrola stwierdzi niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia albo wykonywanie pracy zarobkowej czyli np. pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego zatrudnił się na umowę zlecenie i ją wykonywał albo w czasie zasiłku chorobowego wyjechał na wczasy czy budował swój dom, pracownik traci prawo do zasiłku za cały blankiet zwolnienia tj. za cały okres na który zwolnienie było wystawione.

Pamiętajmy, że w trakcie kontroli orzekania i wykorzystywania ZUS będzie nas szukał pod adresem widniejącym na zwolnieniu lekarskim. Jeśli zmieniamy adres na czas choroby adres zamieszkania, to należy powiadomić o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni.  Rzecznik podkarpackiego ZUS podał również przykłady nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego:

  • Podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia, kontrolujący odwiedzili miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie stwierdzono, że właściciel będąc na zwolnieniu obsługiwał klientów i przyuczał uczniów podczas praktyk do zawodu.
  • Podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia, teść osoby chorej poinformował kontrolujących, że ten pomaga na budowie u szwagra.
  • Wykonywanie pracy zarobkowej z tytułu drugiego zatrudnienia,
  • Remont domu podczas orzeczonej niezdolności do pracy,
  • Wyjazd na zagraniczne wycieczki lub wczasy
  • Wykonywanie prac na gospodarstwie rolnym( np. sadzenie ziemniaków)
  • Fryzjerka przebywając na zwolnieniu lekarskim miała otwarty salon i obsługiwała klientów

Podziel się
Oceń

Komentarze