Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Fortes Deweloper

Wojna w Ukrainie trwa już rok, a chętnych do pomocy wciąż nie brakuje

Wojna w Ukrainie trwa już rok, a chętnych do pomocy wciąż nie brakuje
GB220227KPpp-01

Autor: fot. Grzegorz Bukała, UM Rzeszowa

W ciągu roku trwania rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rzeszów zmienił się w miejsce, które wielu naszym sąsiadom zapewnia schronienie.


Wojna w Ukrainie trwa już rok. Rosyjska agresja na naszego sąsiada spowodowała, że także w Rzeszowie życie zmieniło się diametralnie. Szczególnie w pierwszych tygodniach wojny do naszego miasta ściągały tysiące uchodźców szukających schronienia przed koszmarem wojny. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek jest dumny z tego, w jaki sposób lokalna społeczność okazała im serce i zrozumienie. Rzeszów jako pierwszy otrzymał tytuł "miasta-ratownika"


- Mieszkańcy, społecznicy, właściciele lokalnego biznesu od pierwszego dnia na dworcu, we wszystkich naszych punktach pomocowych, tysiącami dostarczali żywność, artykuły higieniczne, opatrunkowe, środki łączności i wszystko, co było potrzebne. Nasi mieszkańcy potrafili również przyjąć pod własne dachy, do własnych domów i własnych mieszkań tysiące matek z dziećmi chroniącymi się tu, u nas, przed wojną. To nieprawdopodobne wydarzenie w skali całego kraju – mówi Konrad Fijołek.


Fala pomocy Ukraińcom od początku wojny jest potężna. Zaangażowanie lokalnej społeczności doceniły międzynarodowe organizacje, jak fundacja Seana Penna, CORE Response, Medair czy IOM, a także międzynarodowe instytucje, jak UNHCR czy UNICEF.


Każda z nich wspomaga Rzeszów na kolejnych etapach niesienia pomocy potrzebującym. 22 maja ubiegłego roku Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, nadał specjalny tytuł „Miasta-Ratownika” jako pierwszemu miastu na świecie właśnie Rzeszowowi, doceniając wysiłek wszystkich rzeszowian. 


Miasto, które normalnie jest zamieszkiwane przez około 200 tysięcy ludzi, w szczycie kryzysu uchodźczego gościło u siebie 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, wysyłając jednocześnie setki tysięcy ton pomocy humanitarnej za naszą wschodnią granicę.Etapy pomocy uchodźcom z Ukrainy


Jak wskazuje prezydent Konrad Fijołek, wyzwań związanych z pomocą uchodźcom wciąż jest wiele. Początkowo było to przede wszystkim zapewnienie schronienia, żywności i poczucia bezpieczeństwa, w czym z wielkim zaangażowaniem pomagali mieszkańcy miasta. W kolejnym etapie Ukraińcy potrzebowali pomocy medycznej, psychologicznej i wszelkiego rodzaju wsparcia dla osób, które postanowiły tu pozostać.


- Kiedy uchodźcy poczuli się nieco bezpieczniej, zapewniliśmy miejsca w szkołach, przedszkolach i żłobkach. To wyzwanie, nad którym pracujemy nadal, bo integracja uchodźców z lokalną społecznością to teraz zadanie numer jeden. Chcemy pomóc im w nauce języka polskiego, poznaniu podstaw przepisów i realiów życia w Polsce. A także w znalezieniu pracy. Coraz więcej tych osób zaczyna sobie u nas dobrze radzić i prowadzić samodzielnie normalne życie – zwraca uwagę prezydent Rzeszowa. 


Rzeszów pozostaje niezmiennie ważnym punktem w kontekście dalszego transportu pomocy humanitarnej na wschód. Przyjmujemy dary i kierujemy na Ukrainę. Organizujemy zbiórkę potrzebnych przedmiotów, jak chociażby ostatnio - agregatów prądotwórczych. Poniżej lista wybranych działań, jakie miasto wspólnie z partnerami realizuje do tej pory na rzecz pomocy uchodźcom.  Pomoc obywatelom Ukrainy realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie


 1. świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy • na 17 014 obywateli, • kwota wypłacona - 19 727 835  zł


2. świadczenia rodzinne


Liczba wniosków o świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy:
 • zasiłki rodzinne z dodatkami - dla 1496 dzieci 

 • zasiłki pielęgnacyjne – dla 44 osób

 • świadczenia pielęgnacyjne – dla 6 osób

 • specjalny zasiłek opiekuńczy -  dla 1 osoby

 • świadczenie rodzicielskie - 23 wniosków

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe - 19 wniosków  •  
W roku 2022 i 2023  wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę – 1 030 165 zł.3. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę: • świadczenie zostało wypłacone dla 7 283 obywateli Ukrainy na kwotę 2.184.900 zł


4. Pomoc w formie zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci obywateli Ukrainy w szkole oraz przedszkolu: • w szkole: 334 dzieci,

 • w przedszkolu: 72 dzieci.


5. Wsparcie w formie bezpłatnej pomocy psychologicznej:


- 204 dzieci obywateli Ukrainy


6. Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci na mocy 160 Postanowień Sądu Rejonowego w Rzeszowie ustanawiających opiekunów tymczasowych dla 175 małoletnich obywateli Ukrainy.


7. Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez opiekuna przekroczyli granicę – 15 dzieci


8. Warsztaty z rozwoju kompetencji społecznych w partnerstwie z UNICEF– dla 51 małoletnich obywateli z Ukrainy


 9. Spotkania wzmacniająco – wspierające dla opiekunów dzieci z Ukrainy – 28 opiekunówInne formy pomocy udzielonej naszym sąsiadom: • 170 agregatów przekazanych miastom w Ukrainie

 • 1430 uczniów zapisanych do rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 • 90 wydarzeń Estrady i RIKu – warsztaty, koncerty, potańcówki, spektakle teatralne, pikniki,

 • 30 wydarzeń Teatr Maska: wystawy, warsztaty, zwiedzanie, projekcje filmów

 • 78 wydarzeń RDK: koncerty, półkolonie, imprezy plenerowe, warsztaty, widowiska, wycieczki integracyjne.


W ramach działań na rzecz uchodźców z Ukrainy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa koordynuje realizację porozumienia zawartego z UNICEF – Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci.W ramach tego porozumienia finansowane są działania w obszarach: 1. ochrona dzieci, w tym:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej • Organizacja warsztatów dla dzieci w celu wzmocnienia ich kompetencji społecznych,

 • Prowadzenie spotkań wzmacniajaco-wspierajacych dla opiekunów,

 • Wspieranie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci uchodźców i społeczności przyjmującej,

 • Działania na rzecz ochrony dzieci realizowane przez NGO - integracyjne i sportowe z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych.


 SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień • Warsztaty dla dzieci i młodzieży dostosowane do ich indywidualnych potrzeb:

 • Zapewnienie specjalistów do wsparcia MHPSS i prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci w godzinach popołudniowych, opracowanie platform cyfrowych, materiałów itp.

 • Wyposażenie i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do pracy z dziećmi ukraińskimi podczas zajęć integracyjnych i psychospołecznych.

 • Organizacja konferencji pt.  „Działania na rzecz ochrony Praw Dziecka”.  Celem tego działania jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej praw dziecka.


Estrada Rzeszowska • Cykl warsztatów, spotkań rozwijających umiejętności, których tematyka dotyczyć będzie: współpracy w grupie, komunikacji, budowania relacji, zaangażowania, przywództwa. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w w/w dziedzinach. Szkolenia służyć będą nie tylko podniesieniu kompetencji i edukacji, ale również integracji i tworzeniu możliwości do wspólnego podejmowania aktywności.

 • Zima w mieście to szereg warsztatów kierowanych głównie do dzieci i młodzieży które za nadrzędny cel stawiają integrację, stworzenie przestrzeni do dialogu przedstawicieli społeczności zarówno ukraińskiej jak i polskiej. Cel ten będzie zrealizowany poprzez organizację spotkań, warsztatów, aktywności o charakterze artystycznym jak i edukacyjnym.


 
 1. edukacja, w tym:


Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa • Zakup wyprawek dla dzieci w przedszkolach (np. plecaki, książki, kredki, piórniki, zeszyty, mazaki, pluszaki);

 • Zatrudnienie animatorów dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach w Rzeszowie (wynagrodzenie);

 • Szkolenie animatorów ds. wczesnego rozwoju (ECD);

 • Zakup doposażenia placów zabaw w przedszkolach w zewnętrzne urządzenia przenośne i pomoce dydaktyczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć w jednostkach oświatowych w których są dzieci z Ukrainy (m.in. drukarki, kserokopiarki, papier ksero, materiały biurowe);

 • Zapewnienie wsparcia psycho-emocjonalnego uczniom już zapisanym do szkół i przedszkoli;

 • Zakup zestawów z wyprawką dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (np. plecaki, książki, kredki, piórniki, zeszyty, flamastry);

 • Zatrudnianie asystentów wielokulturowych (wynagrodzenie);

 • Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uchodźców i społeczności przyjmującej z zakresu historii, kultury i geografii Polski i Ukrainy;

 • Zatrudnienie asystentów języka ukraińskiego dla uczniów (wynagrodzenie);

 • Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (np. sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy) oraz zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć w jednostkach oświatowych w których są dzieci z Ukrainy (m.in. drukarki, kserokopiarki, papier ksero, materiały biurowe, słuchawki itp.);

 • Tworzenie lokalnych (sąsiedzkich) Centrów Integracji poprzez Sport;

 • Organizacja zajęć pozaszkolnych mających na celu integrację społeczności Ukraińskiej z Polską;

 • utworzenie Centrum Edukacji Zdalnej (cztery punkty);

 • Dystrybucja zestawów rekreacyjnych UNICEF;

 • Dystrybucja odzieży sportowej dla ukraińskich uczniów-uchodźców Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej przez 35 szkół;

 • Przygotowanie miejsc relaksu i integracji (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków);

 • Wynajęcie (pozyskanie) lokalu, zakup wyposażenia (Utworzenie Punktu Informacji Oświatowej);

 • Zatrudnienie pracowników (utworzenie Punktu Informacji Oświatowej);

 • Zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia (Utworzenie Centrum Wsparcia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2;

 • Zatrudnienie specjalistów w Punkcie (Utworzenie Centrum Wsparcia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2;


Miejski Zespół Żłobków • Zakup wyposażenia grup dziecięcych do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy);

 • Zakup sprzętu multimedialnego do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy;

 • Szkolenie dla 252 opiekunek (z 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie): "Pierwsza pomoc psychologiczna".

 • Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy);

 • Dostawa klocków lego duplo do 10 żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (dla 1563 dzieci w tym 20 dzieci z Ukrainy), różnych zestawów;

 • Zakup kompletnego wyposażenia pomieszczeń dla 25 dzieci i 6 osób personelu;


 
 1. zdrowie, w tym:


SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
 • Zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych poprzez: zainstalowanie tablic informacyjnych z tłumaczeniem na język ukraiński (tablice informacyjne ścienne i sufitowe w Szpitalu Miejskim, Przychodni Specjalistycznej Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz POZ Nr 5)

 • Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez: dostosowanie poczekalni edukacyjno-profilaktycznych dla matek z dziećmi (np. monitory LCD z oprogramowaniem przeznaczonym do wyświetlania filmów i plakatów edukacyjno-profilaktycznych, krzesła, ławki, stoły, meble, przewijaki i inne wyposażenie)

 • Zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych poprzez: przygotowanie materiałów edukacyjnych i profilaktycznych w języku ukraińskim (m.in. plakaty, ulotki, spoty i inne)

 • Zakup dystrybucja apteczek (Zestawy zostaną rozdysponowane wśród szkół, przedszkoli, żłobków, filii Rzeszowskiego Domu Kultury, domów dziecka, domów pomocy społecznej, budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szpitala, SPZOZ Ośrodka Leczenia Uzależnień itp.) - 150 zestawów do 150 obiektów

 • Wyposażenie gabinetów higieny szkolnej w środki dezynfekcyjne i różowe pudełka z artykułami higienicznymi pierwszej potrzeby (40 placówek)

 • Zakup i dystrybucja zestawów higienicznych do szkół, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury, jednostek medycznych. Zawartość zestawu: mydło, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji (Covid-19), ale także podstawowe środki czystości. - 150 zestawów do 150 obiektów


Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa • Realizacja miejskiej kampanii komunikacyjnej skierowanej do obywateli Ukrainy, mającej na celu zachęcenie do szczepień ochronnych 1. ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży), w tym:


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa • Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży


Rzeszowski Dom Kultury • PÓŁKOLONIE LETNIE - 9,5 godzinny pobyt dzieci w domu kultury (7.00 - 16.30) i inne wydarzenia integracyjne;

 • WARSZTATY INTEGRACYJNE - Cykl warsztatów tematycznych dla dzieci organizowane w grupach 20 osobowych w filiach RDK.


Estrada Rzeszowska • Dzień dobry | Добрий день;

 • Cykl plenerowych imprez integracyjnych: Cykl plenerowych wydarzeń integracyjnych: Piknik oraz dwa koncerty integrujące społeczność polską i ukraińską;

 • Cykl wydarzeń PoznajMy się;

 • Cykl koncertów z udziałem muzyków z Krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym z Ukrainy;

 • Plenerowe pokazy filmowe prezentowane na Skwerze Kultury, w repertuarze planowane są filmy znane oraz cenione wraz z ukraińskimi tłumaczeniami;

 • Silent disco - Impreza taneczna w samym centrum miasta;

 • Potańcówka swingowa - miejska potańcówka w stylu retro z instruktorami i muzyką na żywo;

 • PLENEROWE PERFORMANCE - Plenerowe pokazy odbędą się na Skwerze Kultury,


Teatr MASKA • Maska bez barier - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński

 • Warsztaty plastyczne dla dzieci „W pracowni Dżepetta”


 Całkowity koszt przewidywanego dofinansowania, to 11 144 695 zł.


 Ponadto, Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. „Aktywizacja i integracja minimum 25 kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”.


 
Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów