Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Drukarnia Rzeszów

Promesy dla młodzieżowych drużyn OSP z powiatu rzeszowskiego [FOTO]

Promesy dla młodzieżowych drużyn OSP z powiatu rzeszowskiego [FOTO]
DSC02104

Autor: Fot. Kuba Kluz

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy dla młodzieżowych drużyn OSP z powiatu rzeszowskiego. Zostaną one przeznaczone m. in. na zakup sprzętu i umundurowania.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 27 drużyn z powiatu rzeszowskiego na łączną kwotę ponad 144 tys. zł.

W sumie młodzi strażacy z Podkarpacia, zrzeszeni w 332 młodzieżowych drużynach pożarniczych, otrzymają dofinansowanie w wysokości 1 986 000  zł.

- Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn - zaznaczył nadbryg. Andrzej Babiec.

Komendant miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran podkreślił,  że celem udzielonego wsparcia jest wzmocnienie roli młodzieżowych drużyn pożarniczych i podniesienie potencjału przygotowania młodych ludzi do pełnienia w przyszłości zaszczytnej roli strażaka.

- Dzięki tym środkom Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły jeszcze w tym roku przeznaczyć środki na wyposażenie, zakup sprzętu oraz doposażenie osobiste - powiedział st. bryg. Tomasz Baran.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do ich zadań należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. 

Celem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. 

Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

 

Powiązane galerie zdjęć:

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów