Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Drukarnia Rzeszów

Powiat Rzeszowski inwestuje w edukację

– Edukacja jest jednym z priorytetów Powiatu Rzeszowskiego. Od lat inwestujemy w rozwój naszych placówek oświatowych. Dbamy o to, by dysponowały one nowoczesną bazą i możliwościami kształcenia młodzieży w atrakcyjnych kierunkach, zgodnych z potrzebami ryku pracy – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz.
  • Źródło: Powiat Rzeszowski
Powiat Rzeszowski inwestuje w edukację

Źródło: Powiat Rzeszowski

Powiat Rzeszowski jest organem założycielskim dla ośmiu placówek oświatowych: Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół w Tyczynie, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie, która zapewnia wsparcie dla młodzieży z wszystkich gmin powiatu. W szkołach podległych Powiatowi Rzeszowskiemu kształci się obecnie ok. 2,2 tys. uczniów. Zatrudnionych jest w nich ponad 300 nauczycieli i ok. 120 pracowników niepedagogicznych.

Powiat Rzeszowski stale inwestuje w placówki edukacyjne na swoim terenie, nie szczędzi na to sił i środków. Prowadzone są remonty i rozbudowy obiektów, rozwijana jest infrastruktura, wprowadzane są nowoczesne kierunki kształcenia. Dzięki temu placówki Powiatu Rzeszowskiego zaliczane są do najnowocześniejszych w kraju, zaspokajają potrzeby młodzieży i mieszkańców.

Troska, jaką Powiat Rzeszowski otacza podległe sobie placówki edukacyjne przynosi wymierne efekty m.in. w jakości kształcenia. W 2023 roku egzamin dojrzałości w szkołach średnich powiatu zdało 85 procent przystępujących do niego uczniów (średnia krajowa to 84 procent). W Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, zdawalność matury w zeszłym roku wyniosła 100 procent!

Samorząd powiatowy od lat wspiera również najzdolniejszych uczniów. W 2009 roku utworzono Program Stypendialny Powiatu Rzeszowskiego. W roku szkolnym 2022/203 w jego ramach przyznano 18 stypendiów.

Przykładem znaczących inwestycji w edukację na terenie powiatu jest Zespół Szkół w Tyczynie, mieszczący się na terenie dawnego, XIX-wiecznego, zespołu pałacowo-parkowego rodziny Wodzickich. Nakładem dziesiątków milionów złotych obiekty zostały kompleksowo odrestaurowane, a niebawem powstanie tam internat, nowoczesna sala gimnastyczna oraz scena widowiskowa. Rozbudowa Zespołu Szkół idzie w parze z uatrakcyjnianiem jego oferty edukacyjnej. Placówka współpracuje m.in. ze służbami mundurowymi, uczelniami wyższymi oraz instytucjami społeczno-kulturalnymi. Funkcjonują tu takie klasy jak: policyjna realizowana we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie z zajęciami z edukacji policyjnej prowadzonymi przez funkcjonariuszy Policji, psychologia w służbach mundurowych z zajęciami z podstaw psychologii teoretycznej i stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii służb mundurowych, informatyczna – cyberbezpieczeństwo z zajęciami z zakresu ochrony systemów komputerowych przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem, bezpieczeństwo publiczne z zajęciami z penitencjarystyki realizowanymi przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie oraz z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzonymi przez wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także klasa sportowa – piłka nożna ze szkoleniem sportowym w zakresie piłki nożnej prowadzonym przez trenerów piłkarskich.

W 2023 roku w tyczyńskiej szkole została utworzona m. in. strzelnica wirtualna. Jest to multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy umożliwiający prowadzenie szkoleń przede wszystkim dla uczniów szkoły w Tyczynie oraz dla młodzieży uczęszczającej do innych szkół z terenu powiatu rzeszowskiego. Mogą z niej korzystać również inne instytucje i organizacje.

Perełką nie tylko w skali powiatu, jest działający w Trzcianie Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych, który w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 80-lecia istnienia. O jakości kształcenia świadczyć może fakt, iż tutejsze technikum znalazło się w czołówce szkół średnich sklasyfikowanych w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2024, zajmując 7 miejsce wśród najbardziej prestiżowych techników na Podkarpaciu. Od kilku lat funkcjonuje tu nowoczesny maneż, a niedawno ruszyła rozbudowa obiektów, która pochłonie niemal 12 milionów złotych. Na bazie tej szkoły powstaje pierwsze w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności z zakresu techniki weterynaryjnej. Uczniowie tej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach z jeździectwa i pożarnictwa, uzyskując kwalifikacje instruktora rekreacyjnej jazdy konnej oraz strażaka ratownika i płetwonurka. Uczniowie technikum kształcąc się na odpowiednich kierunkach uzyskują uprawnienia hipoterapeuty, kosmetyczki i cukiernika. W roku szkolnym 2024/2025 wprowadzona zostanie kolejna innowacja w technikum weterynarii pod nazwą „Dobrostan Zwierząt Dziko Żyjących”.

Szkoły będące w gestii powiatu organizują różnego rodzaju konkursy oraz uczestniczą w różnych rywalizacjach. Jednym z ostatnich sukcesów jest zajęcie II miejsca drużynowo i III miejsca indywidualnie przez uczniów Technikum Ekonomicznego z Sokołowa Małopolskiego w Podkarpackim Turnieju Szkól Ekonomicznych „Finanse w pigułce”.

Szereg inwestycji przeprowadzono w ostatnich latach również w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. Przy placówce powstała m.in. stacja kontroli pojazdów, funkcjonuje szkoła nauki jazdy. Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie funkcjonuje nowoczesna strzelnica pneumatyczna, a w ubiegłym roku powstała wirtualna strzelnica.

Istotne znaczenie w oświatowej działalności powiatu ma szkolnictwo specjalne i wsparcie psychologiczne uczniów. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli uczęszcza obecnie ok. 120 uczniów. Młodzież objęta jest opieką specjalistyczną. W poprzednim roku szkolnym w podlegającej powiatowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 Rzeszowie przyjęto ok. 1800 dzieci, przeprowadzono przeszło 3 tysiące badań.

To tylko niektóre przykłady działań, podejmowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Starosta Rzeszowski Marek Sitarz zapewnia, że samorząd powiatowy nie spoczywa na laurach. W planach są kolejne inicjatywy zmierzające do uatrakcyjnienia oferty oświatowej oraz zwiększenia komfortu i jakości edukacji w powiecie.


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów