Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Kobiety na fali innowacji: Fundusze Norweskie wsparciem dla nowatorskich projektów

Kobiety w biznesie wyróżniają się wielozadaniowością, przedsiębiorczością i często tworzą biznesy, które są nakierowane na ważne dla nich aspekty społeczne. Aby wspierać ich pasję i chęć rozwoju, ze środków Funduszy Norweskich realizowany był „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”. Ten projekt przyczynił się do urzeczywistnienia pomysłów oraz otworzył przed przedsiębiorczymi kobietami drzwi do świata technologii i nowatorskich rozwiązań, w tym tych poprawiających jakość życia. Przyjrzyjmy się im bliżej!
Kobiety na fali innowacji: Fundusze Norweskie wsparciem dla nowatorskich projektów

Źródło: pixabay.com

Polki coraz częściej stawiają na własny biznes. Według najnowszego raportu EFL „Kobiety w MŚP. Pod lupą” z 2024 roku, aż 8% kobiet w Polsce prowadzi własną działalność gospodarczą. Z badania wynika, że 55% kierowanych przez nie firm to mikroprzedsiębiorstwa. Co szósta Polka prowadzi organizację zatrudniającą od 50 do 249 pracowników. Warto zauważyć, że więcej przedsiębiorczych pań jest jedynie w Grecji (10%), a średnia dla UE to 6%. [1: https://efl.pl/wp-content/uploads/2024/03/EFL_Raport_202402.pdf]

Wprowadzenie „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” było istotnym krokiem w historii wspierania pań w biznesie. Projekt realizowano w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021. Jego celem było dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez firmy, w których kobiety są właścicielkami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą. Udzielone wsparcie miało przyczynić się zarówno do zwiększenia konkurencyjności, jak i stworzenia warunków do rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym biznesowym świecie.

Każdy projekt dotyczył jednego z następujących obszarów: innowacje w zakresie zielonych technologii, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, technologie poprawiające jakość życia. Co istotne, przedsiębiorczynie miały dodatkowo możliwości skorzystania z usług doradczych, mentoringu wspierającego rozwój ich firm, a także inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

 

Sukcesy kobiet

W ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” finansowanego z Funduszy Norweskich wiele przedsiębiorczyń miało możliwość rozwinięcia swoich innowacyjnych pomysłów dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Spośród prawie 400 wniosków, które wpłynęły do PARP, wybrano 49 najlepszych projektów. Każda z firm mogła otrzymać maksymalnie 200 tys. euro dofinansowania.

Środki z Funduszy Norweskich umożliwiły opracowanie innowacyjnych i użytecznych rozwiązań, które realnie wpływają na jakość życia. Oto kilka przykładów firm, które skorzystały ze wsparcia i zrealizowały nowatorskie projekty.

 

RECELLO 2.0. – odzyskiwanie włókien surowców tekstylnych

Projekt RECELLO 2.0 pod kierownictwem Agnieszki Girzejowskiej, prezeski firmy, otrzymał dofinansowanie w wysokości 163,6 tys. euro. Koncentrował się na odzyskiwaniu włókien z surowców tekstylnych przy użyciu zaawansowanych technik rozwłókniania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem tej inicjatywy było nie tylko zwiększenie efektywności procesów recyklingu tekstyliów, lecz także ograniczenie negatywnego wpływu branży modowej na środowisko. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia ilości odpadów tekstylnych trafiających na wysypiska oraz zwiększenia dostępności surowców wtórnych dla przemysłu.

 

ProM Dagmara Lech – aplikacja „Alek na tropie alergii”

W ramach projektu opracowano aplikację zawierającą 5 gier edukacyjnych dla dzieci z różnymi alergiami „Alek na tropie alergii”. Aplikacja łączy walory edukacyjne i poznawcze z atrakcyjną formułą gry. Jest przeznaczona dla dzieci do 10 lat, które potrzebują samoakceptacji i poradzenia sobie z trudnościami związanymi z alergiami, na które cierpią. Narzędzie uczy ponadto samodzielności w unikaniu zagrożeń wynikających z alergii i prawidłowego wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Zadaniem aplikacji jest również wsparcie rodziców w wyjaśnianiu dzieciom, dlaczego należy unikać alergenów i jak bardzo mogą być one niebezpieczne. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 39,6 tys. euro.

 

Gabinet fizjoterapii Marta Ryszkiewicz-Poborca – usługi rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością

Marta Ryszkiewicz-Poborca, właścicielka gabinetu fizjoterapeutycznego, wprowadziła dwie innowacyjne usługi przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami, zarówno intelektualną, jak i ruchową. Pierwsza z nich to diagnostyka postawy ciała i chodu do oceny zaburzeń ruchowych. Druga to usługa terapii indywidualnej z wykorzystaniem platformy wibracyjnej dzieci z niepełnosprawnością. Dzięki przyznanemu wsparciu (13,8 tys. euro) zakupiono specjalistyczny sprzęt, a także opracowano protokół diagnostyczny oraz terapeutyczny, poszerzony o testy i terapię na nowoczesnych urządzeniach. Projekt został stworzony z myślą o podniesieniu jakości życia dzieci dzięki lepszemu funkcjonowaniu ruchowemu.

 

KYOJI sp. z o.o. – rejestrator odczuć i zachowań

Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w rozpoznawaniu intensywności emocji i odczuć u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz cierpiącymi na stany ostrego i/lub przewlekłego bólu. Kyoji opracowało rejestrator odczuć i zachowań zapisujący informacje dotyczące czasu wystąpienia wydarzeń związanych z danym zaburzeniem, ich intensywności oraz długości trwania. Zadaniem urządzenia jest poprawa komunikacji pomiędzy pacjentami i ich lekarzami, terapeutami i opiekunami. Poprzez ściskanie urządzenia przez osobę chorą następuje rejestracja informacji, które potem mogą zostać przesłane na aplikację w smartfonie. Rejestrator przeznaczony jest do użytku zarówno w instytucjach medycznych, takich jak oddziały paliatywne i hospicja, jak i w opiece domowej. W ramach projektu zakupiono usługi doradcze polegające m.in. na stworzeniu projektu koncepcyjnego, budowie i walidacji prototypu technologii ładowania bezprzewodowego, a także opracowaniu technologii produkcji silikonu RTV do obudowy urządzenia. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 112,1 tys. euro.

Wszystkie powyższe projekty, zrealizowane przy wsparciu Funduszy Norweskich, stanowią ważny krok w kierunku innowacyjności, zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia i integracji społecznej. Dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorcze kobiety stają na czele zmian, wprowadzając na rynek nowatorskie rozwiązania i usługi, które odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne i środowiskowe.

 

Fundusze Norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy 2014–2021 oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 miał na celu redukcję różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym oraz wzmocnienia relacji dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizowały programy wsparcia finansowane przez rządy Norwegii i krajów EOG.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” obejmujący „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, jeden z kilkunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce. Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś partnerem norweska agencja ds. innowacji – Innovation Norway.

Celem programu jest zrównoważony rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i innymi podmiotami z Norwegii.

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich można znaleźć na stronie PARP.


Podziel się
Oceń

Komentarze