Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Świlcza

Około 10 milionów złotych pochłonęły realizowane w mijającym roku przez Powiat Rzeszowski inwestycje drogowe terenie gminy Świlcza. Wpłynęły one pozytywnie na bezpieczeństwo w tej części powiatu oraz komfort podróżowania.
  • Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Świlcza

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Prace były realizowane ze środków powiatowych oraz funduszy rządowych. Dzięki dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej możliwa była rozbudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana. W jej ramach rozebrano istniejący most i zbudowano nowy obiekt mostowy na potoku Mrowla, wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość tych prac to 3 320 165,76 zł. Ze wsparciem z rezerwy subwencji ogólnej, za kwotę 2 788 847,09 zł realizowano w 2023 roku rozbudowę drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin. Tu również stary most zastąpiono nowym, wykonano dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną oraz budowlaną.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwa była z kolei modernizacja drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1333R – przebudowa przejść dla pieszych w Rudnej Wielkiej i Bratkowicach. Ta bardzo oczekiwana przez mieszkańców i niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycja kosztowała 1 878 301,30 zł.

Blisko 2 miliony złotych wyniósł zaś koszt pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1377R, na odcinku od granicy Rzeszowa do pasa kolejowego linii nr 91.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tak szerokiego zakresu inwestycji drogowo-mostowych była uciążliwa dla mieszkańców i wiązała się z pewnymi niedogodnościami wynikającymi między innymi z późnego terminu uzyskania dofinansowania. Ich realizacja przełoży się jednak  na poprawę jakości i usprawnienie powiatowej infrastruktury, a także na komfort jazdy tutejszych mieszkańców. Pragnę więc mieszkańcom bardzo podziękować za zrozumienie – mówi Wicestarosta Rzeszowski Tadeusz Pachorek.Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów