Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 10 czerwca 2023 03:22
Reklama

Marszałek Ortyl odebrał potwierdzenie realizacji programu Fundusze Europejskie

Marszałek Ortyl odebrał potwierdzenie realizacji programu Fundusze Europejskie
12
Autor: fot. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Marszałek Władysław Ortyl odebrał symboliczną decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu do realizacji programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W inauguracji nowej perspektywy 2021-2027 uczestniczyła m.in. unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira, a także przedstawiciele polskiego rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim oraz Grzegorzem Pudą ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynek.

Obecny na wydarzeniu marszałek Władysław Ortyl podkreślał wagę wydarzenia i ogrom pracy, która była potrzebna, aby dobrze przygotować się jako region do nowej perspektywy:

- Dziś spotykamy się na uroczystości, trochę świętujemy, ale to święto poprzedziła praca, którą wykonaliśmy i po tej uroczystości wracamy do naszych urzędów i instytucji zarządzających, aby dalej pracować, by jak najszybciej ogłosić nabory. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będzie specjalny program dedykowany Polsce Wschodniej - powiedział Marszałek.

Podkarpacie było trzecim regionem w kraju, po województwach: lubelskim i opolskim, które otrzymało akceptację dla nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. Ponad 2,265 mld euro z FEP wesprze przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, przyczyni się do ochrony środowiska na Podkarpaciu, poprawi dostępność transportową. Pieniądze przeznaczone zostaną także na inwestycje w kapitał ludzki, włączenie społeczne, jak również będą stymulować rozwój zrównoważony terytorialnie.

Fundusze zostaną przeznaczone na realizację następujących priorytetów: • Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka (EFRR)

 • Priorytet 2. Energia i środowisko (EFRR)

 • Priorytet 3. Mobilność miejska (EFRR)

 • Priorytet 4. Mobilność i łączność (EFRR)

 • Priorytet 5. Przyjazna Przestrzeń Społeczna (EFRR)

 • Priorytet 6. Rozwój zrównoważony terytorialnie (EFRR)

 • Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian (EFS+)

 • Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)

 • Priorytet 9. Pomoc techniczna (EFRR)

 • Priorytet 10. Pomoc techniczna (EFS+)


Największy strumień środków zostanie przeznaczony na Priorytet 7 (obejmujący całość wsparcia z EFS + z wyłączeniem RLKS i pomocy technicznej) oraz Priorytet 2 finansowany z EFRR a dedykowany energetyce, klimatowi i środowisku.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego ma się odbyć już 17 lutego. Wówczas jest planowane zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla pierwszych naborów.

W pierwszym kwartale 2023 roku zakładane są nabory wniosków w następujących obszarach: • wsparcie dla MŚP

 • cyfryzacja

 • gospodarka wodno-ściekowa

 • adaptacja do zmian klimatu

 • drogi wojewódzkie

 • infrastruktura edukacyjna, kulturalna oraz dostępność infrastruktury publicznej

 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr oraz wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji


 

Oceń

Komentarze
Reklama