Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

,,Bioetyka eksploracji kosmosu" dr Konrada Szocika z WSIiZ zdobył dofinansowanie w konkursie ,,OPUS 21"

,,Bioetyka eksploracji kosmosu" dr Konrada Szocika z WSIiZ zdobył dofinansowanie w konkursie ,,OPUS 21"
dr Szocik
Projekt badawczy dr Konrada Szocika: „Bioetyka eksploracji kosmosu" zdobył dofinansowanie w konkursie „OPUS 21" Narodowego Centrum Nauki.

Do Narodowego Centrum Nauki w ramach programu „OPUS 21" wpłynęło 2314 wniosków, a zakwalifikowano do finansowania tylko 417 z nich (ze wszystkich dyscyplin, nie tylko z panelu humanistycznego). Wśród wyróżnionych wniosków jest zaledwie kilka z uczelni niepublicznych, w tym wniosek dr Szocika.

Recenzenci wysoko ocenili nie tylko oryginalność projektu dr Konrada Szocika, ale również potencjał naukowy. Na przytoczenie zasługują zwłaszcza opinie (tł. z j. ang.): Dr Szocik jest światowym liderem w dziedzinie rozważań nad bioetycznymi implikacjami i problemami działalności człowieka w kosmosie oraz Praca ta będzie pierwszym poważnym potraktowaniem tych ważnych zagadnień. Potencjalny wpływ dyskusji sięga do wielu obszarów akademii, a nawet ma szansę zaangażować opinię publiczną w kwestie bioetyczne w nowy i produktywny sposób. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia głównego badacza, mam dużą pewność, że wyniki zostaną opublikowane w miejscach, które zostaną zauważone.

Jaki projekt będzie realizował dr Konrad Szocik?


Przedmiotem projektu, który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, jest bioetyka eksploracji kosmosu. W projekcie pt. „Bioetyka eksploracji kosmosu" będę kontynuował prace, które obecnie realizuję w trakcie pobytu na Yale (finansowanego przez NAWA).

- Celem projektu jest opracowanie bioetyki misji kosmicznych. Jak dotychczas w szeroko rozumianej filozofii i etyce misji kosmicznych żaden z autorów nie zaproponował koncepcji bioetyki misji kosmicznych, koncentrując się na analizie takich zagadnień jak etyka środowiskowa w kosmosie, uzasadnienie dla realizacji różnych typów misji kosmicznych, czy podkreślanie priorytetu naukowej eksploracji kosmosu. Dlatego moim celem jest uzupełnienie tego braku w obecnej literaturze z zakresu filozofii misji kosmicznych. Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i różnic oraz ich implikacji moralnych, czy wreszcie rozważa dość kontrowersyjną, ale dyskutowaną w literaturze przedmiotu koncepcję biomodyfikacji moralności – mówi dr Konrad Szocik i dodaje - Warto podjąć się zbadania etycznej specyfiki misji kosmicznych, ale właśnie ze zwróceniem uwagi na człowieka, a nie, jak dotychczas, na środowisko kosmiczne.

Najważniejszym spodziewanym efektem tego projektu jest opracowanie w miarę wszechstronnej koncepcji bioetyki misji kosmicznych. Efekty projektu zostaną opublikowane w monografii w Oxford University Press. Grant z Narodowego Centrum Nauki w wysokości 157 680 złotych przewidziany jest na 3 lata.

Konkurs na projekty badawcze „OPUS 21" skierowany był do naukowców na wszystkich etapach kariery (nie był wymagany stopnień doktora). Kierownikiem projektu mogła zostać osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów