Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Drukarnia Rzeszów

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny dla Podkarpacia

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny dla Podkarpacia
03

Autor: fot. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. To ponad 2,265 mld euro, które wesprą przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie, poprawią dostępność transportową.

W konferencji prasowej, podczas której zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące FEP, wzięli udział: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, Stanisław Kruczek, członek zarządu oraz Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

- To jest bardzo dobra wiadomość. Ta kwota jest wyższa niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Cieszymy się też z tego terminu zatwierdzenia programu - mówił podczas konferencji marszałek Ortyl. 

Budżet programu FEP jest ponad 5% wyższy niż alokacja RPO WP 2014-2020 czyli o kwotę 116 369 754 euro. Jak podkreślił marszałek, teraz ważne jest, aby szybko ruszyć z naborami:

- W tej chwili musimy bardzo szybko, intensywnie uruchomić ten program i ogłosić pierwsze nabory dla wykorzystania tych funduszy. Pierwszym sprawdzianem czy dobrze wdrażamy ten program, będzie rok 2025, do kiedy musimy wydać już 12,5% całej wartości programu - mówił marszałek Władysław Ortyl.

Sukcesem negocjacyjnym programu – jak podkreślał marszałek – jest zgoda Komisji Europejskiej na przeznaczenie środków na infrastrukturę drogową w wysokości 149,5 mln euro, tj. 49% alokacji EFRR na transport ogółem, jak również możliwość realizacji inwestycji z zakresu dróg wojewódzkich stanowiących pośrednie połączenia do sieci TEN-T na obszarach górskich.

Udało się również uzgodnić możliwość wsparcia dotacyjnego dla MŚP na obszarach przygranicznych z Ukrainą oraz utrzymać możliwość realizacji projektów dotyczących niestandardowych, indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków na obszarach cennych przyrodniczo.

Fundusze Programu zostaną przeznaczone na realizację następujących priorytetów:  • Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka (EFRR)

  • Priorytet 2. Energia i środowisko (EFRR)

  • Priorytet 3. Mobilność miejska (EFRR)

  • Priorytet 4. Mobilność i łączność (EFRR)

  • Priorytet 5. Przyjazna Przestrzeń Społeczna (EFRR)

  • Priorytet 6. Rozwój zrównoważony terytorialnie (EFRR)

  • Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian (EFS+)

  • Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)

  • Priorytet 9. Pomoc techniczna (EFRR)

  • Priorytet 10. Pomoc techniczna (EFS+)


Rok 2023 będzie rokiem intensywnych prac związanych z przygotowaniem do wdrażania Programu, zarówno po stronie samorządu województwa, jako Instytucji Zarządzającej, jak i dla przyszłych beneficjentów programu oraz innych interesariuszy.

Trwają intensywne prace nad Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu, przygotowywany jest harmonogram pierwszych naborów wniosków, tworzony jest Komitet Monitorujący dla nowego Programu, którego jednym z zadań będzie zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, by jak najszybciej doprowadzić do ogłoszenia pierwszych naborów konkursów dla wnioskodawców.

 

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów