Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 10 czerwca 2023 03:30
Reklama

Dyrektor ZDZ w Rzeszowie: opisany problem opisany przez czytelnika jest niezgodny z prawdą

Dyrektor ZDZ w Rzeszowie: opisany problem opisany przez czytelnika jest niezgodny z prawdą
ZDZ
Wczoraj wieczorem opublikowaliśmy wpis dotyczący młodych uczniów, którzy zachowują się niewłaściwie tj. piją alkohol, hałasują, palą papierosy. Mieszkaniec pisał: "Przy ulicy Józefa Piłsudskiego 6, Elizy Orzeszkowej 2, pomiędzy blokami dochodzi do ciągłych spotkań młodzieży z pobliskich szkół.". Poprosiliśmy o komentarz dyrekcję szkoły, która znajduje się w pobliżu tj. ZDZ w Rzeszowie. 

Dziś dyrektor ZDZ Rzeszów mgr Stanisław Zams udzielił odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie:

W odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 7.10.2022 informujemy Państwa, że problem opisany przez czytelnika jest niezgodny z prawdą. Młodzież naszego Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie rzeczywiście korzysta z lokalnych punktów sprzedaży, którymi są sklep spożywczy „Społem” oraz cukiernia „Rostek”. W czasie przerw uczniowie robią zakupy i są widywani w   pobliżu tych sklepów. Dyrektor Zespołu Szkół ZDZ objął nadzorem teren wokół szkoły i miejsca w których najczęściej przebywają uczniowie, toteż szkoła ma dokładne rozeznanie sytuacji na Osiedlu w rejonie Orzeszkowej 2 oraz Piłsudskiego 6.  Dyrektor i nauczyciele pełniący dyżur w tym rejonie nie stwierdzili zachowań  opisanych w artykule aby uczniowie spożywali alkohol czy rzucali rzeczami w zaparkowane samochody. Dyrektor Zespołu Szkół ZDZ pozostaje w stałym kontakcie z Paniami zatrudnionymi w w/w punktach spożywczych. Nie zdarzyło się, aby Panie miały negatywne uwagi co do zachowań uczniów naszej szkoły, postrzegają raczej uczniów jako grzecznych, umiejących się zachować młodych ludzi.

16 września 2022r.  po powrocie uczniów do szkoły otrzymaliśmy pismo Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Administracji Osiedla Śródmieście
w sprawie wchodzenia i niewłaściwych zachowań uczniów ZS ZDZ na terenie osiedla. W związku z tym Dyrektor podjął następujące działania: wydał zarządzenie o zakazie wchodzenia uczniów na teren osiedla, nasilono dyżury nauczycielskie i kontrole ze strony Dyrekcji i Pedagoga Szkolnego. W ocenie szkoły sytuacja uległa znacznej poprawie, co można stwierdzić przychodząc na teren osiedla w godzinach nauki szkolnej.

Ponadto należy poinformować, że podczas kontroli na Osiedlu przeprowadzonej przez Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły w dniu 7.11.2022r. spotkano 6 młodych mężczyzn z innej szkoły za budynkiem stacji „trafo” którzy podawali się za uczniów Zespołu Szkół ZDZ oraz grupę dziewcząt również z innej szkoły. Nadmieniam, że Osiedle nie jest terenem zamkniętym dla osób postronnych i każdy może tam wejść. Brak tablic informujących o zakazie przebywania tam osób nie będących mieszkańcami pobliskich bloków powoduje, że musimy wyjaśniać uczniom, że Osiedle jest terenem prywatnym i nie należy tam wchodzić i przebywać.

Rodzice uczniów Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie są poruszeni szkalowaniem publicznym ich dzieci co też godzi w dobre imię szkoły.

Oceń

Komentarze
Reklama