Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

W służbie pacjentom. W placówkach Powiatu Rzeszowskiego pracuje ok. 350 pielęgniarek

W 1973 roku na kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Meksyku uchwalono ustanowienie 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek. To rocznica urodzin Florence Nighingale, angielskiej działaczki społecznej i prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Od ponad 50 lat dzień ten jest obchodzony na całym świecie. To także święto pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia i pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim. W placówkach podległych rzeszowskiemu samorządowi powiatowemu pracuje obecnie około 350 pielęgniarek.
  • Źródło: Powiat Rzeszowski
W służbie pacjentom. W placówkach Powiatu Rzeszowskiego pracuje ok. 350 pielęgniarek

Źródło: Powiat Rzeszowski

Około 200 pielęgniarek i 20 położnych pracuje obecnie w podległym Powiatowi Rzeszowskiemu Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie. ZOZ nr 2 obejmuje obecnie 38 ośrodków zdrowia na terenie powiatu w tym: Przychodnie Specjalistyczną – Centrum Diagnostyczne, przychodnie rejonowe, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, punkty lekarskie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. Wszędzie tam niezbędna jest praca pielęgniarek. Zajmują się wieloma zadaniami w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej, rehabilitacji, diagnostyki, profilaktyki, opieki długoterminowej i domowej.

Około 100 pielęgniarek pracuje w Szpitalu Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnie. Szpital sprawuje też opiekę wyjazdową w ramach Zespołu Opieki Domowej Paliatywnej/Hospicyjnej i Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej. Rocznie ze świadczeń medycznych w Górnie korzysta 6-7 tysięcy osób. Zatrudniony tu personel pielęgniarski musi więc posiadać wysokie, wciąż podnoszone kwalifikacje zawodowe. Niemal wszystkie pielęgniarki ukończyły minimum 2-3 kursy kwalifikacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w prowadzonej przez zakład działalności leczniczej. Wiele pielęgniarek posiada specjalizację zawodową z pielęgniarstwa: anestezjologicznego i intensywnej terapii, geriatrycznego, opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, internistycznego, zachowawczego i epidemiologicznego. Kolejne osoby uzupełniają wykształcenie na poziomie licencjatu i magistra pielęgniarstwa.

Kolejnych, około 50 pielęgniarek opiekuje się pensjonariuszami pięciu funkcjonujących na terenie Powiatu domów pomocy społecznej: w Górnie, Dynowie, Łące, Kąkolówce i Chmielniku. Pomoc znajduje tu łącznie około 500 osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. W każdym przypadku potrzebna jest wykwalifikowana kadra pielęgniarska.

– Nie sposób przecenić roli pielęgniarek i pielęgniarzy w funkcjonowaniu służby zdrowia. Pielęgniarki są na „pierwszej linii” jeżeli chodzi o pomoc pacjentom w ich walce z chorobą. Jesteśmy im wdzięczni niezmiernie za ciężką, pełną poświęcenia pracę. Jako Powiat Rzeszowski dokładamy wszelkich starań, by osoby mogły pracować w jak najbardziej komfortowych warunkach, nowoczesnych instytucjach i za godziwą płacę – mówi Starosta Rzeszowski Krzysztof Jarosz.


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów