Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Drukarnia Rzeszów

Rusza projekt „Akademia Zdrowia 50+"  - bezpłatne warsztaty i wykłady dla osób 50+

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania rozpoczyna realizację projektu „Akademia Zdrowia 50+", obejmującego cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dla osób w wieku powyżej 50 roku życia. Projekt został sfinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II". Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2025 r.
  • Źródło: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Rusza projekt „Akademia Zdrowia 50+"  - bezpłatne warsztaty i wykłady dla osób 50+

Autor: Ryszard Nowak

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród osób 50+ oraz ukazanie ich przydatności w życiu codziennym, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem, w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. W ramach projektu realizowane będą wykłady i warsztaty o charakterze naukowym, które zostaną przeprowadzone przez specjalistów z dziedzin m.in. biologii, biotechnologii, kosmetologii, psychologii, rozwoju osobistego, dietetyki czy fizjoterapii.

Bardzo cieszymy się z tego, że możemy realizować ten projekt gdyż obserwujemy szczególne zainteresowanie osób 50+ tematami związanymi ze zdrowiem – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Dyrektorka Akademii 50+, działającej od 12 lat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Projekt ten jest więc odpowiedzią na potrzeby tej grupy osób. Osoby starsze nie mają na ogół szerokiego dostępu do wiedzy naukowej i wyników najnowszych badań. Nie biorą udziału w konferencjach naukowych, nie czytają artykułów naukowych. Problem z dostępem do opieki medycznej i lekarzy specjalistów, a tym samym rzetelnej informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, został dodatkowo ograniczony przez pandemię koronawirusa. Pandemia spowodowała też pogorszenie zdrowia psychicznego osób starszych – objawy depresyjne w tej grupie osób w Polsce występują u prawie co czwartego seniora. Często osoby te korzystają z niesprawdzonych wiadomości przekazywanych przez rodzinę, a także pochodzących z reklam. Celem projektu jest więc popularyzacja wiedzy naukowej, ale też ukazanie jej przydatności w życiu codziennym – dodaje Struck-Peregończyk.

Projekt „Akademia Zdrowia 50+" ma na celu zapoznanie uczestników z rzetelnymi informacjami na temat zdrowia, także psychicznego, i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, opartymi na aktualnym stanie badań naukowych. Podczas zaplanowanych w projekcie wykładów uczestnicy projektu zapoznają się ze stanem aktualnej wiedzy naukowej na temat kwestii związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, metodami zachowania aktywności, zdrowiem psychicznym i dietoprofilaktyką. Warsztaty, dopasowane tematycznie do tematyki bloków wykładowych, pozwolą zaś na ukazanie przydatność i sposobów zastosowania wiedzy naukowej w codziennym życiu.

W okresie trwania projektu zrealizowane będzie 16 wykładów i 16 warsztatów (po 3 lub 14h) z czterech bloków tematycznych. Realizowane będą po 4 wykłady i 4 warsztaty w semestrze, po jednym temacie z każdego bloku tematycznego:

  • Zdrowie przed wszystkim
  • Aktywność 50+
  • Zdrowie psychiczne
  • Żywienie ma znaczenie

Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich osób po 50 roku życia i będą realizowane w formie hybrydowej (na żywo z jednoczesną transmisją online). Zapisy na warsztaty oraz tematyka wykładów będzie ogłaszana na stronie: https://wsiz.edu.pl/dla-otoczenia/akademia-50-plus/projekt-akademia-zdrowia-50/

Pierwszy wykład w ramach projektu - „Poszukiwanie nowych terapii antydepresyjnych i ich skutki działań w męskim układzie rozrodczym" – odbędzie się 15.11.2023 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład poprowadzi Anna Tabęcka-Łonczyńska, doktor habilitowany nauk biologicznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, doktor nauk weterynaryjnych w zakresie rozrodu, profesor w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ. Profesor Tabęcka-Łonczyńska jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, której główne zainteresowania dotyczą wpływu ksenobiotyków oraz substancji o działaniu przeciwdepresyjnym na komórki męskiego układu rozrodczego.

Depresja to choroba cywilizacyjna, na którą składa się zespół zaburzeń nastroju i emocji. Wg Światowej Organizacji Zdrowia jest to jedna z czterech najpoważniejszych chorób na świecie. Rozpoznanie i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia jest kluczowe dla powrotu do zdrowia. Nieleczona depresja może prowadzić do ciężkich powikłań, włącznie ze skutkiem śmiertelnym. Obecnie najpopularniejszą metodą leczenia jest farmakoterapia połączona z psychoterapią, podczas stosowania leków występują jednak niepożądane objawy a wiele zarejestrowanych medykamentów nie przynosi oczekiwanych efektów. Spośród efektów ubocznych stosowania terapii farmakologicznych można wyróżnić zaburzenia płodności oraz brak libido. Dlatego też poszukuje się nowych terapii, które pozwolą zwiększyć skuteczność leczenia, ale również jakość życia pacjentów.

Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się:

  • czym jest depresja
  • jakie terapie wykorzystywane są do leczenia depresji
  • jak działają popularne leki na depresję
  • jakie są skutki działania terapii przeciwdepresyjnych
  • co nowego w leczeniu depresji.

Zapraszamy!


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów