Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Projekt „Akademia Zdrowia 50+" - zaproszenie na kolejne zajęcia w ramach cyklu wykładów i warsztatów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje w okresie październik 2023 r. – czerwiec 2025 r. projekt „Akademia Zdrowia 50+" w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II", który finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt „Akademia Zdrowia 50+" to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dla osób w wieku powyżej 50 roku życia.
Projekt „Akademia Zdrowia 50+"  - zaproszenie na kolejne zajęcia w ramach cyklu wykładów i warsztatów

Źródło: Weronika Pięta

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród osób 50+ oraz ukazanie ich przydatności w życiu codziennym, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. W ramach projektu realizowane będą wykłady i warsztaty o charakterze naukowym, które przeprowadzą specjaliści z dziedzin m.in. biologii, biotechnologii, kosmetologii, psychologii, rozwoju osobistego, dietetyki czy fizjoterapii.

Treści poruszane na spotkaniach w ramach projektu stanowią odpowiedź na potrzeby osób przekraczających próg zaawansowanej dorosłości. Tematyka zdrowia cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród populacji osób, które ukończyły 50 rok życia. Realizacja projektu skutecznie niweluje trudności w dostępie do aktualnej wiedzy. Zajęcia realizowane przez teoretyków i praktyków poparte są najnowszymi badaniami. Pozyskana wiedza, której teorie można łatwo przełożyć na działania praktyczne inspiruje seniorów, równocześnie nie skazując ich na ograniczenia opieki medycznej. Konsekwencje pandemii koronawirusa są nadal widoczne we wspomnianej grupie wiekowej. Pogorszenie zdrowia psychicznego w Polsce występuje u co czwartego seniora. Do tej pory najpopularniejszymi źródłami wiadomości dla osób starszych były niesprawdzone informacje przekazywane przez rodzinę lub usłyszane z reklam. Projekt „Akademia Zdrowia 50+" ma na celu zapoznanie uczestników z rzetelnymi informacjami na temat zdrowia, także psychicznego, i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, opartymi na aktualnym stanie badań naukowych. Podczas zaplanowanych w projekcie wykładów uczestnicy projektu zapoznają się ze stanem aktualnej wiedzy naukowej na temat kwestii związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, metodami zachowania aktywności, zdrowiem psychicznym i dietoprofilaktyką. Adekwatne do tematyki bloków wykładowych treści poruszane na warsztatach, umożliwią ukazanie przydatności i sposobów zastosowania wiedzy naukowej w codziennym życiu.

W okresie trwania projektu zrealizowane będzie 16 wykładów i 16 warsztatów (po 3 lub 14h) z czterech bloków tematycznych. Realizowane będą po 4 wykłady i 4 warsztaty w semestrze, z bloków tematycznych: Zdrowie przed wszystkim, Aktywność 50+, Zdrowie psychiczne, Żywienie ma znaczenie.

 

Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich osób po 50 roku życia i będą realizowane w formie hybrydowej (na żywo z jednoczesną transmisją online). Zapisy na warsztaty oraz tematyka wykładów będzie ogłaszana na stronie https://wsiz.edu.pl/dla-otoczenia/akademia-50-plus/projekt-akademia-zdrowia-50/

Najbliższy wykład w ramach projektu - „Zdrowy kręgosłup – lepsza jakość życia. Mechanizmy uszkodzeń segmentu ruchowego i etiopatogeneza dolegliwości bólowych kręgosłupa" – odbędzie się 24.04.2024 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wykład poprowadzi Blanka Martowska, doktorantka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia oraz Biologia eksperymentalna. Szczególnie bliska jest jej tematyka schorzeń kręgosłupa i krążka międzykręgowego. Jej praca zawodowa i zainteresowania skupiają się na terapii pacjentów po zabiegach ortopedycznych w tym po zabiegach rekonstrukcyjnych aparatu więzadłowego i endoprotezoplastykach stawów. W pracy naukowej zajmuje się oceną rozkładu nacisku stóp na podłoże u osób w różnym wieku oraz wpływem parametrów równowagi ciała i stabilności posturalnej na ryzyko upadków.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zespole Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Obecnie czynnie angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, będąc członkiem Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj szansę".

Możliwe jest uczestnictwo na żywo lub online – prosimy wtedy o wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie ( https://forms.gle/xwvSswLmPnoQXYqs8 ) do dnia 24.04.2024 do godz. 12.00. W odpowiedzi prześlemy link do transmisji wykładu na podany przez Państwa adres email.

Bóle kręgosłupa stanowią coraz częstszą przyczynę zgłaszania się pacjentów do lekarza podstawowej opieki, specjalisty neurologa, ortopedy czy reumatologia. Przyczyny bólów kręgosłupa są różnorodne, jednak najczęściej wiążą się z przeciążeniami mięśni przykręgosłupowych i zmianami zwyrodnieniowymi, a w zaawansowanych przypadkach dochodzi do uszkodzenia krążków międzykręgowych oraz do rozwoju dyskopatii. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są przyczyną znacznych trudności w podejmowaniu pracy zawodowej, aktywności sportowej a często utrudniają nawet wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego.

Aktualny postęp w dziedzinie medycyny i rehabilitacji stwarza szereg możliwości radzenia sobie z bólem kręgosłupa, dobranych indywidualnie w zależności od przyczyny występujących dolegliwości.

Podczas wykładu poznają Państwo:

  • najczęstsze przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa,
  • skuteczne metody leczenia i rehabilitacji,
  • najważniejsze zasady profilaktyki, które pomogą zmniejszyć ból, poprawić jakość życia oraz zachować zdrowy kręgosłup na dłużej.

 

DOROBEK PRELEGENTKI:

Krawczyk-Suszek M, Martowska B, Sapuła R. Analysis of the Stability of the Body in a Standing Position When Shooting at a Stationary Target―A Randomized Controlled Trial. Sensors. 2022;22(1):368. https://doi.org/10.3390/s22010368

Mańdziuk M, Martowska B, Krawczyk-Suszek M, Kubicka K, Szpunar P, Kołodziej K, et al. The Impact of Sound on a Fixed Spectrum and Intensity on Selected Parameters of Stability. J Heal Study Med. 2020;(1):71–91. http://dx.doi.org/10.36145/JHSM2020.04

Krawczyk – Suszek M, Martowska B, Cygan N, Mierzwińska A, Maciejewski R, Bednarski J. Assessment of the function of the knee after rehabilitation in patients with gonarthrosis - the KOOS scale. World Sci News. 2019;122:1–11. file:///C:/Users/bmartowska/Downloads/Assessment_of_the_function_of_the_k.pdf

Martowska, B., Sitarz, L., Ziętak-Singh, E., & Krawczyk-Suszek, M. Assessment of Functional and Gait Efficiency in Patients after Knee Endoprosthesis. Journal of Health Study and Medicine, 2022(1), 101-116. https://intapi.sciendo.com/pdf/10.36145/JHSM2022.06

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II".

ŹRÓDŁO: Weronika Pięta


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów